Kraftig Radonsugevifte+deler til selvmontering!

Radonsugesystem- komplett pakke for selvmontering med veiledning!Radonteknikk
Teknisk prøving-analyse- radonsanering.

Robert Johannesen
Tangenveien 4 a
2743 Harestua

Tlf: 46 63 91 96
orgnr: 970013636 Mva
Mesternr:36374

robert@radonteknikk.no