Radonkontroller og montering av radonsug!

Grundige undersøkelser av radonforekomster i alle typer bygninger.


Montering av målrettede radonsugesystemer for alle typer hus og bygg utføres.


I mange tilfeller kan det være en fordel med en direkte radongjennomgang av boligen/bygningen for og kunne fastsette hvor og hvor mye radon og thorongasser som siver inn i bygningen.

Dette vil igjen gi et godt svar på hvilket tiltak som er riktig for den aktuelle bygning, og hvor tiltaket bør settes inn. Tiltaksløsninger må tilpasses hver enkelt bolig om radonverdiene overstiger maksimumsgrensen på 200 Bqm3h.


Utførelse av målinger gjøres på bestilling til avtalte tider.


Vi benytter svært avanserte instrumenter til dette og leverer komplette rapporter på gjennomgangen av hver enkelt bolig/bygning samt anbefaling om riktige tiltak.


Bestilling gjøres her robert@radonteknikk.no