Lufting og radon

I vinterhalvåret hvor vi oppholder oss mye inne trenger boligen mye større tilførsel av frisk luft.

Oppdriften av radongasser øker med lavere utetemperaturer, trykkforskjellen mellom inne og ute blir større.

Liten lufting i den kalde årstiden samt hyppigere bruk av boligen inne, som fyring, luft vi forbruker til og puste, avtrekk fra kjøkken og bad, alle disse elementer sluker luft. Det er derfor viktig og ikke stenge lufteventiler for og holde på varmen, alle rom skal ha minst en firkantet lufteventil pr rom og dem skal være åpne, blir det kaldt må man fyre mere. I boliger med balansert ventilasjon skal anleggene være optimalisert for så effektivt luftskifte som mulig.

Om lufteventiler eller frisklufttilførsel holdes stengt vil radonkonsentrasjonen øke, kort forklart,får ikke boligen inn nok luft i forhold til det som forbrukes dannes et undertrykk inne, hadde vi hatt hus laget av papp ville veggene bulet innover av vår bruk av bolig og luften vinterstid. Dette vil igjen tvinge radongassene oppover og vi får større oppkonsentrasjoner i inneluften, boligen trenger nok luft inn i forhold til det som forbrukes, får den ikke det henter den luft fra grunnen og hjelper radongassene inn.


Sørg for god lufting spesielt vinterstid, det er et enkelt og effektivt tiltak som vil hjelpe til og bedre inneklimaet samt få radonkonsentrasjonen inntil 10-15% lavere. Målet man skal oppnå er og eksponeres så minimalt som mulig for radongassene. Montering av Radonsugesystemer og lufvekslere med varmegjenvinner gjør underverker på inneklimaet.