Kraftig Radonsugevifte+deler til selvmontering!

Radonsugesystem- komplett pakke for selvmontering med veiledning!