Radon.

Hva er egentlig radon og hvorfor er den skadelig for oss mennesker?


Radon er en radioaktiv edelgass, luktfri fargeløs og smaksløs. Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene og den eneste edelgass som er radioaktiv.
Radon er den sjeldneste gassen i atmosfæren, og er giftig og kreftfremkallende (lungekreft). Forekomstene av radon er høye i områder der det er granitt og finnes naturlig i jordluft og alunskifer mange steder i norge.


Radon utgjør et problem når konsentrasjonen i inneluften blir høye pga lekkasjer fra grunnen. Radon er betydelig tyngre enn luft og vil kunne opptre i kjellere med dårlig utlufting og mangelfull sikring mot stråling fra grunnen. Radon er den nest hyppigste dødsårsaken etter røyking når det gjelder lungekreft. Radonmengdene varierer med døgnet og årstidene og er høyere i kalde perioder og om natten, bruken av boligen lufting og avtrekksvifter påvirker
også radonmengdene i begge retninger. Mye avtrekk kan gi høyere konsentrasjoner om ikke alt er i balanse.


Radon i Norge og norske hjem:

Norge er et av landene i verden med høyest konsentrasjon av radongass og grunnforhold som bidrar til dannelse av radongasser, dette vil variere etter de geografiske forhold. Se også radonkart på www.ngu.no om Deres hus ligger innenfor grensene.


Har man verdier høyere enn 100Bq/m3 bør man foreta tiltak for fjerning av disse gassene. Vi har målt boliger som har opptil 100 ganger høyere konsentrasjon enn statens laveste grense på 100Bq/m3 som anses for helseskadelig. Selv i områder utenfor radonkart kan verdiene være forhøyet som feks etter tilkjørte masser før bygging. Det anbefales og holde radonverdiene så lave som mulig til enhver tid Max anbefalt grense er 100 becquerel pr kubikkmeter luft før tiltak anbefales.©


Våre tjenester:

Vi foretar målinger med sporfilmer og elektroniske apparater, sporfilmer bør ligge ca 2 måneder før innsendelse til analyse. Med elektroniske måleapparater
får vi resultater innen få dager med utskrift fra dataanalyse om det er ønskelig. Radonmålinger bør alltid foretas ved ombygginger av hus og jevnlige kontroller
og etterkontroller av årsmiddelverdier når sanering er foretatt.


Fjerning av radongasser foregår ved og redusere gasstrykket i grunnen under huset ditt, ved hjelp av høytrykksvifter som vist på forside og rør som er gasstette skapes det et undertrykk som tvinger gassene gjennom systemet og ut i det fri. Vi benytter oss av utstyr som er utviklet for disse oppdrag og som er sikre og pålitelige i drift over tid. En gjennomgang av ventilasjonen i huset er også en nødvendighet for og sikre en god balanse og funksjonalitet for radonanleggets virkningsgrad.


Vi tilpasser anlegget etter deres hus og har kort leveringstid. Vi leverer i store deler av landet.


Nye hus bør sikres med radonmembran og i tillegg et uttak for radonavtrekk for evt fremtidige lekkasjer.


Ta kontakt for bestilling av radonmålinger evt direkte gjennomgang av bolig samt radonavtrekk..